CENTAR ZA TRANSPLANTACIJU ORGANA

CENTAR ZA TRANSPLANTACIJU ORGANA

Prošlo je više od sto godina od prvih eksperimenata u transplantaciji organa. U ranim studijama, eksperimenti s transplantacijom rađeni su samo na životinjama. Prvi postupak transplantacije organa na ljudima obavljen je prije pedesetak godina. Zahvaljujući velikim dostignućima u medicini i zdravstvenoj njezi, transplantacija organa konačno je dosegnula stupanj koji može spasiti ljudske živote.

Kao referentni centar za mnoge kompleksne tretmane, ACIBADEM Healthcare Group prva je obavila mnoge zahvate u Turskoj, koje uključuju i prvu transplantaciju organa i tkiva. Među tim zahvatima  prva je transplantacija bubrega izvedena na novorođenčetu s najmanjom težinom, prva donorska nefrektomija 84-godišnjeg donora, prva jednoportna donorska nefrektomija, prva donorska neprektomija kroz vaginu NOTES metodom, prva transplantacija bubrega od 85-godišnjeg donora s moždanom smrću i prva transplantacija komada jetara koju je majka donirala svom 8-godišnjem djetetu; to su tek neki od primjera postignuća.

Napredak u transplantaciji organa vidljiv je svakog dana. Primatelji i donori, kao i znanstvenici i liječnici, nastavljaju težiti zdravijem i duljem životu.

Disfunkcionalnost organa/tkiva može voditi k sporom, katkad i brzom propadanju cijelog tijela. Iako postoje mnoge terapijske opcije za pacijente sa zatajenjem organa, transplantacija je prihvaćena kao najbolja alternativa s obzirom na terapeutske olakšice, kvalitetu života i isplativost.

Transplantacija organa/tkiva predstavlja transfer organa/tkiva iz jednog tijela  u pacijentovo tijelo. Razlog transplantacije organa/tkiva jest da transplantat zamijeni oštećeni ili organ/tkivo koji više nije u tijelu. Zatajenje bubrega, zatajenje jetara, bolesti pluća ili srca, dijabetes tipa I i neki tipovi karcinoma poput leukemija, stanja su koja mogu biti tretirana transplantacijom organa/tkiva. Transplantacija tkiva/organa može biti unutar tijela iste osobe i tada se naziva autograft, ili iz jednog tijela u drugo, i tada se naziva alograft.

Postoje dvije vrste transplantacije organa/tkiva kad je posrijedi tip donora: od živih donora i od preminulih donora (pacijenti u jedinicama intenzivne njege s moždanom smrću). S obzirom na to da se ljudi rađaju s dva bubrega, a jedan bubreg dovoljan je za život; jetra su regenerativni organ, bubrezi i jetra mogu biti presađeni iz živog donora.

×