Neurologija i neurokirurgija - Acıbadem
Neurologija i Neurokirurgija

Neurologija i Neurokirurgija

Na odjelu neurologije i neurokirurgije u ACIBADEM Healthcare Group za rješavanje najkompliciranijih bolesti koristi se multidisciplinarni pristup. Programi neurologije i neurokirurgije za djecu i odrasle veoma blisko surađuju s ostalim pedijatrijskim, radiološkim i onkološkim disciplinama i osiguravaju sveobuhvatnu njegu našim pacijentima.

Neurokirurzi i neurolozi iz ACIBADEM-a posjeduju veliko iskustvo u procjeni najsloženijih neuroloških poremećaja i liječenju najsuvremenijim terapijama. Neurokirurzi bolnice ACIBADEM koriste najnovije i najsuvremenije tehnologije dostupne u području neurokirurgije.

Bolesti i stanja

U ACIBADEM-ovim bolnicama izvode se sve vrste neurokirurških operacija.

Odrasli

 • Bolesti mozga:
  • tumori mozga (benigni i maligni)
  • tumori baze lubanje
  • vaskularne bolesti (krvarenja u mozgu, cerebralne aneurizme, arteriovenske malformacije, kavernozne malformacije, moždani udari)
  • hydrocefalus (prekomjerna akumulacija tekućine u glavi)
  • traume
  • kongenitalne malformacije
  • infekcije
  • funkcionalna neurokirurgija (kirurgija bola i poremećaja pokreta)
  • radiokirurgija i gama-nož.
 • Bolesti kralježnice:
  • operacije diskus hernije
   • cervikalne
   • torakalne
   • lumbalne
  • degenerativne bolesti kralježnice
  • kompleksne operacije kralježnice, s instrumentacijom
  • tumori leđne moždine i kosti
  • vaskularne malformacije (arteriovenske malformacije u kralježnici)
  • traume
  • infekcije.
 • Periferni živčani sustav:
  • sindromi uklještenog živca
  • ozljede živca.
 • Pedijatrijski:
  • kongenitalne cerebralne anomalije
  • hidrocefalus (prekomjerna akumulacija tekućine u glavi)
  • kraniosinostoze (prijevremeno zatvaranje kostiju lubanje)
  • arahnoidalne ciste (ciste mozga)
  • anomalije kraniovertebralnog prijelaza
  • spinalni disrafizam (sindrom prikliještene moždine, anomalije razdvojene moždine).

Kirurgija tumora baze lubanje

Lezije baze lubanje čine skupinu tumornih i vaskularnih lezija u vrlo zamršenoj i osjetljivoj anatomskoj regiji u dnu mozga. Liječnici često imaju velike probleme u liječenju ovih lezija jer ne samo da treba riješiti probleme vezane uz tumor, nego i zaštititi i očuvati normalnu anatomiju i funkcije. Zato je za izvođenje operacije nužna stručnost, napredne kirurške vještine i vrhunska tehnologija. U svim bolnicama koje su dio ACIBADEM Healthcare Group, redovito se izvode operacije svih vrsta patologija baze lubanje, uključujući tumore poput meningioma, kordoma, švanoma i vaskularnih anomalija baze lubanje. Zahvaljujući inovacijskim tehnologijama dostupnim u bolnicama ACIBADEM Group poput 3T intraoperativne MRI i gama-nož radiokirurgije, svi navedeni tretmani sigurniji su nego prije. Naš odjel neurokirurgije jedan je od vodećih centara u svijetu, ima svoje članove u međunarodnim organizacijama i sudjeluje u organizaciji međunarodnih skupova.

Odjel neurokirurgije za odrasle i djecu u ACIBADEM Healthcare Group izvodi sve vrste operacija epilepsije. Iako je terapija lijekovima primarni način, pacijenti u nekih 20 do 30% slučajeva ne reagiraju na takvu vrstu liječenja. Jedina alternativa kod takvih pacijenata jest operacija. Sve tri metode operacije epilepsije (resektivna i diskonektivna kirurgija, stimulacija vagusnog živca) uspješno se izvode u bolnicama ACIBADEM Healthcare Group.

Kako se epilepsija dijagnosticira?

1) Epilepsija je u cijelosti klinička dijagnoza. Točna dijagnoza može se dobiti nakon uvida u medicinsku povijest pacijenta ili postupkom opservacije.

2) EEG (elektroencefalografija), magnetna rezonancija mozga, PET skener, SPECT i neuropsihološka evaluacija metode su koje mogu pomoći pri dijagnosticiranju epilepsije.

Kako se epilepsija liječi?

1) Liječenje lijekovima

Odmah nakon postavljene dijagnoze epilepsije, pacijent započinje terapiju lijekovima. Odluka o vrsti lijeka koji će se koristiti ovisi o vrsti napadaja, kategoriji epilepsije, EEG i MRI pretraga. Najčešća neželjena djelovanja koja su uočena odnose se na guljenje kože, uvećane funkcije jetara i pritiska na leđnu moždinu. Obitelj pacijenta dobiva potrebne informacije i upozorenja u vezi s nuspojavama. Određeni lijekovi zahtijevaju povremenu provjeru funkcija jetara i krvne slike. Pacijenti dobivaju različite lijekove, a lijekovi se uzimaju najmanje dvije godine. Na kraju tog razdoblja, prestaje se s uzimanjem lijeka i to pod kontrolom liječnika.

2) Kirurško liječenje

Kirurško liječenje može biti pogodno za pacijente koji ne reagiraju na terapiju lijekovima (perzistentna epilepsija). U većem broju slučajeva kod ovakvih pacijenata MRI je abnormalan. Metode koje se koriste kod ovakvih pacijenata uključuju resekciju žarišta (ekscizija žarišne zone), korpus kalosum (razdvajanje cerebralnih hemisfera), hemisferektomija (razdvajanje jedne hemisfere mozga od druge, kad je samo jedna strana mozga oštećena), i stimulaciju vagusnog živca.

U bolnicama ACIBADEM izvode se sve vrste neurokirurških operacija.

Centar za dječju epilepsiju

U ovom centru pacijenti se podvrgavaju medicinskim i kirurškim terapijama epilepsije. U okviru centra svi pedijatrijski odjeli za epileptologiju, neurologiju, kirurgiju mozga, pedagogiju, neuroradiologiju, govornu terapiju i fizioterapiju vrlo blisko surađuju.

Sveobuhvatna terapija spastičnosti

Svakog mjeseca održavaju se savjetovanja o spastičnosti tijekom kojih multidisciplinarni timovi pedijatrijskih i funkcionalnih neurokirurga, pedijatrijskih neurologa, ortopeda, logopeda i specijalista za rehabilitaciju vrše procjenu i određuju planove terapija za spastičnu djecu iz cijele zemlje. Postupci poput ugradnje pumpice za doziranje baklofena, palidotomije, talamotomije, implantata za duboku moždanu stimulaciju te selektivna dorzalna rizotomija izvode se uz optimistilne rezultate.

Rezultati savjetovanja vidljivi su u visokoj stopi uspješnosti terapija za koje su zaslužni iskusni liječnici i izuzetna medicinska infrastruktura. U postotcima, stopa uspješnosti liječenja iznad je međunarodnog medicinskog prosjeka.

Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza predstavlja poremećaj sposobnosti kretanja i držanja tijela nastao zbog ozljeda mozga prije, tijekom ili nakon poroda.

Tipovi cerebralne paralize

Cerebralna paraliza klasificira se i dijeli na kategorije prema poziciji oštećenja mozga.

1 – Spastična

Spastičnost je povećanje tonusa mišića na rukama i nogama. Pokretljivost je ograničena. Podjela na vrste dijeli se prema poziciji spastičnosti u tijelu.

 • Dipareza: Spastičnost prisutna samo u nogama.
 • Hemipareza: Spastičnost prisutna samo na jednoj strani tijela.
 • Tetrapareza: Spastičnost prisutna samo u rukama i nogama.

2 – Diskinetična

 • Atetoidna: Nekontrolirani i spori pokreti u gornjem segmentu ruku i nogu kod djece.
 • Distonična: Djeca sa spazmima koji su slični uvijanju ili uvrtanju. Spazmi se povećavaju pri voljnim pokretima. Primjetnija je u gornjim dijelovima ruku i nogu.
 • Ataksija: Nedostatak koordinacije pokreta. Dijete ima teškoće u održavanju ravnoteže dok hoda.
 • Hipotonija: U tijelu nema spazama. Prisutan je potpuno slab tonus mišića.

Alternativna liječenja cerebralne paralize

Fizioterapija

 • treba omogućiti prevenciju strukturalnih poremećaja koji mogu nastati zbog grčeva
 • treba smanjiti grčeve uporabom različitih tehnika
 • treba povećati djetetov funkcionalni kapacitet i omogućiti neovisniji svakodnevni život djeteta
 • treba poslužiti pri odabiru potrebne opreme i obučiti dijete da je pravilno koristi.

Medicinske terapije

 • za reguliranje prehrane
 • za sprječavanje grčeva
 • za poduzimanje općih mjera zdravstvene zaštite
 • za smanjenje spastičnosti
 • neurokirurške intervencije.

Kirurška intervencija za smanjenje spastičnosti provodi se kad rehabilitacija ne donese rezultate, spazmi otežavaju svakodnevnu njegu djeteta i dijete trpi bolove.

Alternative:

 • selektivna dorzalna rizotomija
 • neurotomija
 • duboka moždana stimulacija
 • ugradnja pumpice za doziranje baklofena
 • palidotomija.

Ortopedske intervencije

Skraćivanje mišića koji sprječavaju rast djeteta ili neke druge strukturne nepravilnosti u zglobovima zahtijevaju ortopedsku intervenciju.

Specijalno obrazovanje

Specijalno obrazovanje o cerebralnoj paralizi započinje intervencijama na djetetu proporcionalno fizičkoj insuficijenciji i, ako je potrebno, obukom djeteta o načinu korištenja potrebne pomoćne opreme. Čim dijete počne samostalnije koristiti potrebnu opremu, daljnja obuka planira se sukladno individualnim intelektualnim mogućnostima.

Govorna terapija

Procjena pacijenta vrši se na temelju stupnja razvijenosti govornih sposobnosti, utvrđivanjem stupnja i načina uspostavljene komunikacije. Identificirani su ciljevi potrebni za komunikaciju u svakodnevnom životu, a terapija osigurana. Obuka o prehrani, potpora i edukacija obitelji također su osigurani, a temelje se na procjeni sposobnosti žvakanja i gutanja hrane. Odabir i uporaba alternativnih sustava komunikacije i ostali terapijski alati za omogućavanje ili unaprjeđivanje komunikacije, obitelji služe kao vrsta vodiča.

Ostali problemi primijećeni kod djece s cerebralnom paralizom

 • pitanja inteligencije
 • napadaji
 • problemi u prehrani (slabija sposobnost žvakanja i gutanja)
 • problemi u govoru
 • problemi sa zubima
 • poremećaji vida
 • poremećaji sluha
 • problemi s disanjem
 • urinarni problemi (kontrola nužde).

Terapiju provodi multidisciplinarni tim. Svi članovi tima nazočni su u centru tijekom terapije kojoj je dijete s cerebralnom paralizom podvrgnuto. Periodična savjetovanja su obvezna i svi članovi tima nazočni su tijekom zajedničke evaluacije pacijenta. Cilj ovakvih savjetovanja istodobna je evaluacija u kojoj sudjeluju svi članovi tima te kreiranje plana terapije.

Članovi savjeta

Terapiju za cerebralnu paralizu u bolnicama ACIBADEM provode multidisciplinarni savjeti. Savjete čine specijalisti dječje kirurgije i neurokirurgije, ortopedi, specijalisti dječje neurologije, radiolozi, logopedi, laboranti zaduženi za analizu pokreta i hodanja. Savjetovanje je besplatno. Pacijenti se obvezno pregledavaju prije savjetovanja.

Analiza hoda

Analiza hoda je numeričko mjerenje, identifikacija i evaluacija pokreta. Fizički pregled često nije dovoljan da se precizno utvrdi koji zglob ili mišić izaziva probleme pri hodanju. U pokušaju da otkloni problem tijekom hoda, mozak koristi mehanizme kompenzacije i na taj način otežava utvrđivanje glavne zone ili mišića koji utječu na poremećaj. Zbog svega navedenog, nužna je tehnologija za analizu numeričke interpretacije, snimanje, ponovnu evaluaciju problema i objektivnog mjerenja učinkovitosti terapije. Analiza hoda s velikom točnošću jasno definira poremećaje u kretanju.

Analiza nije bolna i zamorna te je pacijenti lako prihvaćaju.

Analiza hoda sastoji se od tri različita tipa analiza:

 • analiza donjeg dijela tijela (samo za zdjelicu i noge)
 • analiza gornjeg dijela tijela (samo za ramena i ruke)
 • analiza cijelog tijela (za glavu, trup, noge i ruke).

Koje su prednosti analize hoda?

 • jasna identifikacija bolesti
 • određivanje mehanizama kompenzacije (potpore)
 • pomoć u rehabilitaciji
 • određivanje kirurške intervencije
 • praćenje stupnja učinkovitosti liječenja

U kojim se područjima primjenjuje analiza hoda?

 • cerebralna paraliza (kongenitalni spazmi mišića)
 • spina bifida (kongenitalni poremećaji kralježnice i leđne moždine)
 • ozljede leđne moždine
 • hemiplegija (djelomična paraliza)
 • amputacija noge (amputacije ili nedostatak noge)
 • mišićna distrofija (bolesti mišića)
 • parkinsonizam
 • upalne i/ili degenerativne bolesti zglobova
 • posljedice trauma glave
 • multipla skleroza (MS)
 • artroplastika (proteze za zglobove)
 • sportske ozljede-.

Šta je potrebno učiniti za analizu hoda?

 • Posjeti centru zakazuju se. Prije analize zakazati termin.
 • Informacije možete zatražiti od bolničke službe za informacije ili pozivnog centra.
 • Radi komfornije evaluacije, ponesite tajice ili kratke hlače.
 • Analiza hoda traje oko sat vremena. Rezultati evaluacije izdaju se na CD-u.

Vezane vijesti i clanci

Ključni pristup kirurgiji mozga kod djece
Ključni pristup kirurgiji mozga kod djece

Kirurgija mozga kod djece odnosi se na pacijente dobi od 0 – 18 godina. Ovi pacijenti podijeljeni su u pet velikih skupina: kongenitalne anomalije, što znači djeca koja su rođena s anomalijama mozga ili leđne moždine; tumori mozga ili leđne moždine; kirurgija spastičnih poremećaja; kirurgija epilepsije i trauma. Sve ove kategorije zahtijevaju kompleksni zdravstveni pristup, […] Saznajte više
Presudno je što prije zaustaviti epileptične napade kod djece
Presudno je što prije zaustaviti epileptične napade kod djece

Prof. dr. Memet Ozek: ugledni svjetski pedijatrijski neurokirug iz Acibadema o kirurškim metodama liječenja epilepsije kod djece Jedan dio bolesnika sa epilepsijom unatoč liječenju lijekovima i dalje imaju napade. Kod takvih bolesnika, s rezistentnim oblikom epilepsije, kojih je oko 25 posto, primjenjuju se kirurške metode liječenja. Kod pacijenata koji ne reagiraju na lijekove operacijom na […] Saznajte više

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search