ORL ( Uho, grlo i nos) - Acıbadem
Uho, Grlo, Nos

Uho, Grlo, Nos

Ovo posebno područje zahtijeva i dodatnu specijalističku naobrazbu. Osim standardne ORL naobrazbe, naši iskusni specijalisti za ORL i audiologiju iz svih ACIBADEM-ovih bolnica, prošli su i dodatnu izobrazbu.  Sve naše bolnice opremljene su najsuvremenijom opremom nužnom za sve vrste ORL pregleda koje se ovdje uspješno izvode.

Nakon što stignete u neku od ACIBADEM-ovih ORL klinika, pregled će biti obavljen u modernim, kompletno opremljenim ordinacijama (fleksibilni i kruti endoskop; stroboskop; digitalni sustav za snimanje). Preglede izvode iskusni specijalisti koji vode računa o izboru najpogodnije terapije. ORL specijalisti u ACIBADEM-u blisko surađuju s ostalim specijalistima i tako zajedno osiguravaju sveobuhvatnu njegu pacijenata.

U našoj klinici liječe se sljedeće bolesti uha, grla i nosa:

Otologija/neurotologija

Na odjelu za otologiju/neurologiju obavljaju se sljedeći pregledi: liječenje zujanja u ušima, liječenje vrtoglavice, kirurgija poremećaja bubnjića i srednjeg uha, kirurgija otoskleroze, dijagnostika i liječenje gubitka sluha, kirurško usađivanje implantata u uho (poznato kao bioničko uho), rehabilitacija uz slušna pomagala i primjena kirurški usađenog slušnog uređaja. Operacije urođene slušne atrezije, BAHA sustav (koštano usađen slušni uređaj) i korektivna mikrotija.

ORL kirurgija tumora

Na ORL kirurgiji koriste se najsuvremenije metode liječenja uha, grla, nosa, usne i nosne šupljine, grkljana, žlijezde slinovnice, dijagnosticiranje i liječenje svih benignih i malignih tumora štitne žlijezde i vrata. Osim kirurškog liječenja, na našoj klinici rade se i korekcije tkiva oštećenog u operacijama i tijekom onkoloških tretmana.

Rinologija

Odjel rinologije uspješno provodi zdravstvene i kirurške preglede za dijagnostiku i liječenje začepljenog nosa, liječenje alergija, medicinsko i kirurško liječenje sinusa. Uspješno liječimo i urođene probleme nosa, poput atrezije hoana.

Primjena endoskopske tehnike u kirurgiji sinusa danas je veoma rasprostranjena. Naša klinika koristi najrazvijeniji i najnoviji „kirurški navigacijski sustav“ koji smanjuje rizik od operativnih komplikacija. Ovime se, potencijalni usputni efekti svode na minimum. Tehnologija je posebno korisna kod pacijenata koji su prošli prethodne operacije nastale zbog izmijenjene anatomije ili kod onkoloških pacijenata.

Plastična kirurgija lica

Plastična kirurgija lica područje je koje se u velikoj mjeri razvija posljednjih nekoliko godina. Osim rinoplastike, uspješno izvodimo i druge zahvate:

, tretman bora lica (botoks, fileri), face lifting (kirurški ili šav-lift metodom), podizanje kože vrata, korekciju spuštenih vjeđa i uklanjanje podočnjaka. Klinika također uspješno obavlja operacije kosti čeljusti.

Pedijatrijske ORL bolesti

Naša klinika jedan je od rijetkih centara koji nude kompletno i sveobuhvatno liječenje. Naši liječnici specijalisti na ORL odjelu pedijatrije ne provode operacije koje se svode tek na krajnike ili treći krajnik, nego i liječenje urođenih anomalija (rođeni bez ušiju ili nosa, rascjep nepca), urođene anomalije grla, disanja, ciste i mase.

Poremećaji glasa, gutanja i hranjenja

Odjel rješava probleme poremećaja glasa te gutanja i provodi potrebne pretrage, provodi liječenje i rehabilitaciju te operacije disfonije (gubitka glasa), govorne poremećaje, teškoće u gutanju i pojačano slinjenje.

Lumenis CO2 laser, trenutačno dostupan u nekoliko zdravstvenih ustanova na svijetu, koristi se i u našoj klinici. Naši iskusni stručnjaci koriste uređaj za liječenje oboljenja glasnih žica (polipi, lezije), suženja dušnika (tumori) i raka grla. Tumori usta i nosa te lezije na koži mogu se, uz minimalno krvarenje, liječiti laserom. Laserska metoda vrlo je korisna u liječenju papiloma, virusne infekcije dišnih putova. Laser se također uspješno koristi i za liječenje kožnih lezija u CO2 laserskoj plastičnoj kirurgiji.

Hrkanje i poremećaji spavanja

Pacijenti koji pate od hrkanja i apneje u snu (prestanak disanja u snu) liječe se u našoj klinici. Poremećaji spavanja utvrđuju se u laboratoriju za spavanje nakon čega se pacijentima predočavaju pogodne tehnike liječenja (kirurška ili CPAP maska – upravlja pritiskom zraka i zadržava dišne putove otvorenim).

Centar za sluh i govor

U Centru za govor i sluh provode se sljedeće tehnike: testiranja sluha, testiranja ravnoteže, liječenje zujanja u ušima, liječenje poremećaja centra za ravnotežu, terapija za govor i disfagiju, izbor i primjenu slušnih pomagala, ugradnja kohlearnog implantata kod pacijenata koji pate od urođenog gubitka sluha ili od gubitka sluha nakon rođenja. Sve testove prije postupka i rehabilitaciju nakon postupka vode naši specijalisti audiologije. Naš Odjel audiologije koristi najsuvremeniju tehnologiju, a audiološke pretrage vrše se u standardnim gluhim sobama. Centar osigurava video ENG, kalorijske i pozicijske pretrage. Također, pacijenti mogu izabrati slušni uređaj i ugraditi ga kod nas. Klinika je opremljena svom nužnom tehnologijom za liječenje zujanja u ušima.

 

Kohlearni implantat (bionički implantat za uho) kompjutorizirani je uređaj koji osobama s ozbiljnim senzorno-neuralnim oštećenjima ili gubitkom sluha može pomoći povratiti osjetilo sluha. Ovo je jedina medicinska tehnologija koja može pomoći u osposobljavanju nekog od pet osjetila u organizmu – osjetilo sluha. Pacijenti kojima slušna pomagala ne mogu mnogo pomoći, najbolji su kandidati za ugradnju kohlearnog implantata. Danas u svijetu, više od 400.000 pacijenata (djece i odraslih) koristi pogodnosti kohlearnog implantata. Za razliku od slušnih pomagala koja pojačavaju dolazni zvuk, kohlearni implantat mijenja zvučne valove u električne signale. Slušni aparati funkcioniraju preko stanica dlačica u unutarnjem uhu dok kohlearni implantati premošćuju oštećene stanice dlačica i konvertiraju govor i pozadinsku buku u električne signale, a zatim ih šalju do slušnog živca.

Kohlearani implantat sadrži dvije glavne komponente:

  • Unutarnja komponenta – sadrži mali elektronski uređaj, kirurški potkožni usadak iza uha, povezan elektrodama i umetnut u kohleu.
  • Vanjska komponenta – postavljena iza uha, sadrži procesor govora, mikrofon i mjesto za bateriju.

Mikrofon hvata zvuk koji se preko procesora prevodi u karakteristične električne signale. Ovi signali ili “kodovi” preko tankog kabela putuju do dijela na glavi, a odašilju se preko kože radiovalovima u elektrode u kohlei. Signali iz elektroda stimuliraju slušna živčana vlakna i šalju informaciju do mozga, gdje se signal prevodi u razgovijetan zvuk.

Operacija kohlearnog implantata

Operacija ugradnje kohlearnog implantata obično se izvodi ambulantno, pod općom anestezijom. Rez iza uha služi kao otvor na mastoidnoj kosti i omogućava pristup području srednjeg uha. Uz omogućen prilaz srednjem uhu, pravi se otvor na kohlei u koji se umeću elektrode. Nakon toga, elektronski uređaj na dnu elektrode postavlja se potkožno iza uha.

Operacija se izvodi na pacijentima starijim od 12 mjeseci, kojima slušna pomagala ne mogu pomoći.

Naš tim specijalista za kohlearni implantat

Ekipu specijalista koji rade na kohlearnom implantatu čine kirurg neurolog i dva liječnika  audiologa golemog iskustva u svim područjima patologije uha. Za svakog pacijenta rade se vrlo precizne predoperativne procjene, intraoperativna mjerenja i postoperativna rehabilitacija. Operacije su maksimalno sigurne zahvaljujući najsuvremenijoj zdravstvenoj opremi.

 


TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search