Transplantacija koštane srži - Acıbadem
Transplantacija koštane srži i Terapija Matičnim Stanicama

Transplantacija koštane srži i Terapija Matičnim Stanicama

Više o transplantaciji koštane srži

Transplantacija koštane srži ili zamjena oštećene ili potpuno uništene koštane srži novim stanicama koštane srži. Transplantacija koštane srži može biti metoda spasavanja života kod akutne leukemije i limfoma otpornih na standardnu kemioterapiju.

Tipovi transplantacije

Matične stanice mogu se skupiti iz našeg tijela ili tijela druge osobe. Ova druga osoba naziva se darovateljom.

Autologna transplantacija – zahvat u kojem se rabe matične stanice pacijenta. Ovaj metod transplantacije koriste pacijenti s multiplim mijelomom i limfomom.  

Potpuno usklađena alogenska transplantacija – zahvat u kojem se rabe potpuno usklađene matične stanice druge osobe. Poželjno je da su to brat ili sestra pacijenta, koji/a imaju usklađene matične stanice.

Usklađena nesrodna darovateljska transplantacija/od nesrodnog darovatelja s usklađenim matičnim stanicama – za pacijente koji nemaju brata ili sestru s potpuno usklađenim matičnim stanicama. Pronalazi se pretragom nacionalnih i internacionalnih baza podataka o darovateljima koštane srži.

Haploidentička transplantacija – zahvat na pacijentima koji nemaju brata ili sestru  s potpuno usklađenim matičnim stanicama, a hitna im je transplantacija. Darovatelj je majka, otac, dijete ili brat/sestra pacijenta s polovično usklađenim matičnim stanicama. Ovo je relativno nova metoda i može biti jednako efektna u centrima s iskustvom uz transplantaciju od nesrodnog darovatelja s usklađenim matičnim stanicama.

Određivanje darovatelja za transplantaciju od nesrodnog darovatelja s usklađenim matičnim stanicama (MUD)? 

 • Ako pacijent nema darovatelja srodnika, onda se pretražuju nacionalna i internacionalna (DKMS, BMDW) baza podataka za nesrodnog darovatelja. HLA typing visoke rezolucije s 10 parametara, izvodi se kako bi se provjerio popis darovatelja.
 • HLA-tip pacijenta je poznat i preliminarna pretraga može se raditi. Preliminarna kompjuterizirana pretraga programirana je prepoznati potencijalnog darovatelja koštane srži s jednakim HLA antigenima.
 • Postigne li preliminarna pretraga uspjeh u pronalasku potencijalnog darovatelja, formalna pretraga pokreće se. Tijekom procesa, banka kontaktira potencijalne darovatelje i uzima uzorke krvi kako bi ustvrdila HLA-typing test i obavila druge skrining pretrage. Ove dodatne pretrage krvi su specijalizirane i također su dizajnirane da ustvrde koji darovatelj je najbolji mogući izbor.
 • Pretraga nesrodnih darovatelja kompleksan je proces koji zahtijeva vrijeme. Prosječno trebaju 3 mjeseca da se pretraga kompletira. Stoga je jako važno započeti pretragu nesrodnih potencijalnih darovatelja što je prije moguće.
 • Kad se prikupi odgovarajući broj matičnih stanica od darovatelja, matične stanice šalju se u Altunizade Acıbadem Centar za Transplantaciju za sam zahvat transplantacije.

Što je Haploidentička transplantacija?

Vrlo posebna metoda transplantacije koja se trenutačno izvodi u samo nekoliko centara na svijetu naziva se haploidentička transplantacija matičnih stanica. Ova metoda ima velike prilike riješiti problem nalaska darovatelja i te se smatra transplantacionom metodom budućnosti. Poklapanje tkiva ocjenom 10/10 ne smatra se suštinski važnim kod haploidentičke transplantacije, te majka, otac, polu-kompatibilni brat/sestra ili dijete pacijenta mogu biti darovatelji iako je usklađenost tek 50%.

Gdje se koristi BMT?

Transplantacija koštane srži izvodi se na pacijentima s oboljenjima koja utiču na koštanu srž, poput leukemije ili mijelodisplastičnog sindroma, drugih hematoloških maligniteta, limfoma ili multiplih mijeloma, aplastične anemija gdje koštana srž ne može obezbijediti adekvatne krvotvorne stanice. Također se može koristiti u liječenju brojnih onkoloških karcinoma koji ne reagiraju na kemioterapiju, poput raka testisa, neuroblastoma i medularnog blastoma i kongenitalnih poremećaja poput talasemije, bolesti srpastih stanica, porfirije, teških poremećaja imunodeficijencije.

Koliko traje proces oporavka nakon transplantacije?

Kemioterapija jakim dozama dovodi do mučnine, dijareje, groznice, gubitka kose, potrebe za transfuzijom krvi i trombocita. Nakon transplantacije, unutar dva tjednae, nove stanice pronalaze svoja mjesta i počinju proizvoditi nove stanica. Opće stanje pacijenta se popravlja s porastom broja krvotvornih stanica, sve do časa kad mogu biti otpušteni iz bolnice. Od tog časa nadalje, vraćaju se samo za redovite pretrage u zakazanim terminima.

Koliko dugo se redovne kontrole nastavljaju?

Razdoblje redovitih kontrola koje slijedi nakon transplantacije u Altunizade Acıbadem bolnici varira između 3 mjeseca i godinu dana, u ovisnosti o napretku pacijenta koji se vraća u svoju domovinu gdje nastavlja s redovitim pretragama. U prvoj godini, imuni sustav pacijenta iziskuje zaštitu imajući u vidu da je terapija utjecala na njega. Pacijenti se savjetuju izbjegavati velike skupine ljudi, jer i prenosive infekcije gornjeg respiratornog trakta, mogu iziskivati bolničko liječenje. Stoga se pacijenti savjetuju da ponovno organiziraju svoje živote. Pod uvjetom da se upozorenja ne ignoriraju, većina pacijenata može se vratiti poslu već za 3 do 6 mjeseci. Također se savjetuje konzumiranje kuhanih obroka i oguljenog voća i povrća tijekom prvih nekoliko mjeseci.

Mogu li pacijenti koji su se podvrgli transplantaciji koštane srži u godinama koje slijede dobiti dijete?

U nekim slučajevima, nakon kemioterapije fertilnost može biti ugrožena. Obitelji koje planiraju imati djecu, nekad to i uspiju, koristeći se umjetnom oplodnjom. Ako imaju potrebno vrijeme prije terapije, zaleđivanje spermatozoida ili jajnika također može biti opcija.

Kako izgleda zahvat alogenske transplantacije?

 1. Kod svih vrst alogenske transplantacije, pacijent i darovatelj analiziraju se opsežnim pred-transplantacionim pretragama, uz rutinske kardiološke, respiratorne i stomatološke i pretrage krvi. HLA pretrage ponavljaju se radi provjere usklađenosti.
 2. Kod haploidentičke transplantacije postoje pretrage koji mogu predvidjeti kolika je vjerojatnoća da tijelo pacijenta odbije stanice darovatelja. Ako su rezultati ovih pretraga pozitivni, onda se darovatelj mijenja i poziva se novi darovatelj.
 3. Ova pretrage traju 4-5 dana i ako je darovatelj odgovara, započinje se s mobilizacijom matičnih stanica darovatelja. Kad darovatelj pristigne u bolnicu, kateter se stavlja u obje ruke i skupljanje matičnih stanica započinje afareza uerđajem i nastavlja se dok se ne sakupi dovoljno stanica. Postupak općenito traje oko 2 dana.
 4. Kada se prikupi dostatan broj matičnih stanica darovatelja, vrijeme je započeti s zahvatom transplantacije. Sad se darovatelj već može vratiti u svoju domovinu. To znači da je vrijeme zadržavanja darovatelja oko 10 dana.
 5. Pacijent se prima u bolnicu i centralni kateter se stavlja u vratnu žilu. Ovaj kateter koristi se tijekom zahvata transplantacije za administriranje kemioterapije, drugih lijekova poput antibiotika, krvi i transfuziju trombocita, kao i za krvne pretrage.
 6. Kemioterapija za potpuno HLA usklađenu alogensku transplantaciju traje 6 dana, za usklađenu nesrodnu darovateljsku transplantaciju traje 7 dana a za haploidentičku transplantaciju 9 dana. U danima odmora, matične stanice darovatelja upijene su preko transfuzije krvi kateterom kroz vratnu žilu sljedećeg dana.
 7. Nakon kemioterapije i tijekom sljedećih faza transplantacije, pacijent općenito gubi apetit i dobiva dijareju. Potrebe za transfuzijom krvi niti trombocita nema. Pireksija je česta i tretira se antibioticima perko katetera u vratu.
 8. Matične stanice počinju se presađivati 10 dana nakon transplantacije. Simptomi poput gubitka apetita, dijareje i slično, obično u ovom razdobljeu počinju nestajati. Ipak, pacijent će biti spreman napustiti bolnicu kroz 5-7 dana, jer treba stabilizirati krvnu slike, elektrolite te se adekvatno hraniti (oralno). Dakle, ukupno zadržavanje u bolnici traje 1 mjesec. 
 9. Kad pacijenti postanu klinički stabilni, otpuštaju se iz bolnice i nadziru u prikladnim hotelskim apartmanima gdje borave sa svojom obitelji. Prijevoz je osiguran za laborante koji obavljaju kontrolu i prateće pretrage krvi. Prevoditelj je uvijek nazočan u bolničke i u ambulantne namjene.
 10. Analiza koštane srži obično se radi mjesec dana od dana okončane transplantacije, te da se portvrdi da nema bolesti i da bse potvrdi da stanice odista pripadaju darovatelju.
 11. Kad je pacijent u stabilnom stanju, odlazi nazad u svoju domovinu. Procijenjeno razdoblje od dana prijama u bolnicu do dana povratka nazad, doma, u prosjeku traje 2 do 3 mjeseca ali ovo se može promijeniti ako su prisutni problemi poput akutne infekcija ili ako krvna slika sporo napreduje ili je registrirana druga komplikacija.
 12. Ako postoje komplikacije, infekcije, koje ne reagiraju na standarne terapije tijekom boravka u matičnoj državi, pacijent se može vratiti u Altunizade Acıbadem radi dalje njege.

Zašto Altunizade Acıbadem bolnica?

Usluge se izvode u sterilnom okružju sukladno internacionalnim standardima. U centrima za transplantaciju koštane srži, interdisplinarni pristup veoma je važan aspekt. Ako je potrebno, osigurana je i potpora svih relevantnih grana, jedinice za intenzivnu njegu, opće kirurgije, kardiologije, nefrologije i otorinolaringologije. Presađene matične stanice pripremaju se u licenciranom GMP laboratoriju Acıbadem Healthcare Group; i sve stanice analiziraju se na vitalnost, broj i aktivnost prije samog zahvata.

 • Haploidentičke transplantacije u Acıbadem bolnici izvode se postupkom “alfa-beta T-cell depletion” radi smanjenja smrtne komplikacije presađenih i domaćinovih bolesti (Graft versus host) i stoga smanjio gubitak pacijenta kao rezultat ove komplikacije.
 • CD19 pozitivne stanice su također osiromašene kako bi se izbjegla post-transplantaciona smrtna infekcija – Epstein Barr Virus (EBV). Ovime se izbjegava i smrtna bolest povezana s EBV-om a to je limfoproliferativna bolest.
 • Potpora mezencemalnih matičnih stanica koja potpomaže smanjenju Graft versus host bolesti, potpomaže tzv. engraftment  za brz oporavak imunološke funkcije, osiguran za sve alogenetske transplantacije uključujući i potpuno usklađene, nesrodne usklađene i haploidentičke transplantacije.
 • CD45Ra osiromašene darovateljske T-stanice rutinski se ubrizgavaju svim pacijentima haploidentičke transplantacije da se ojača antivirusni imunitet.
 • Specifične virusne T-stanice rutinski su osigurane za otpor aktivaciji CMV, EBV, BK virusa, adenovirusa i herpeks simpleks virusa. Ovaj zahvat može nekad i spasiti život.
 • Altunizade Acıbadem bolnica koristi najmodernije tehnologije tranplantacije i uz pomoć iskusnog kliničkog tima za transplantaciju, pacijentima osigurava najbolju priliku za preživljavanje.
 • Altunizade Acıbadem bolnica predstavlja ekonomične transplantacione pakete ustanovama i veoma je konkurentna Zapadnoj Evropi i SAD.

CAR T stanična terapija – Acibadem Turska

CAR T stanična terapija nova je vrsta liječenja u kojoj se koriste imunološke stanice u organizmu za napad na tumore. Acibadem je prvi u Turskoj i regiji započeo primjenu nove terapije.

Što je CAR T stanična terapija?

Liječenje CAR T stanicama oblik je imunoterapije koji modificira mehanizam kojim imunološki sustav aktivira u borbi protivu raka. Terapija je prilagođena svakom pacijentu jer koristi T stanice, glavnu komponentu našega imunološkog sustava.

Kako CAR T stanična terapija funkcionira?

U CAR T staničnoj imunoterapiji, T stanice izvedene su iz tijela te genetski modificirane u laboratorijskim postavkama za proizvodnju specifičnih kimernih antigenskih receptora (CAR). Kada se modificirane T stanice ubrizgaju natrag u pacijenta, novi receptori omogućuju im da identificiraju određene antigene stanica raka i unište ga.

Koji se karcinomi mogu liječiti CAR T staničnom terapijom?

Trenutačno, CAR T stanična terapija odobrena je za refraktornu B-staničnu akutnu limfoblastičnu leukemiju (B-ALL), B-stanični limfom i multipli mijelom. U Acibademu, CAR-T terapija nosi CD-19 receptor. Mogu je primiti bolesnici s relapsom ili refraktornom B-staničnom akutnom limfoblastičnom leukemijom nakon transplantacije i ne-Hodgkinovim limfomom (NHL). Sljedeće godine naš će proizvod biti spreman za klinička ispitivanja multiplog mijeloma.

Za uspješnu CAR T staničnu terapiju, pacijent treba biti dobrog općeg zdravlja, dok tumorno opterećenje ne smije biti veliko. Naši će liječnici prije zahvata najčešće propisati premosnu kemoterapiju i/ili radioterapiju kako bi povećali učinkovitost i rezultate liječenja.

Što je u biti CAR T stanična terapija?

Ustvrdi li se da pacijent ispunjava uvjete za CAR T staničnu terapiju, putem afereze bit će prikupljene vaše periferne krvne stanice ili od vašega donora. Prikupljanje stanica traje od 2 do 4 sata. Zatim se genetska struktura tih stanica konstruira te se one razmnožavaju u laboratorijskim uvjetima. Konačni proizvod se zamrzava i pohranjuje dok se ne završe pretrage i testira kvalitet. Procesi proizvodnje i kontrole kvalitete CAR T stanica trajat će i do 21 dan.

U međuvremenu, prije početka terapije, kemoterapijski protokol s dva agensa za limfodepleciju održavat će se 4 dana kako bi se stvorio prostor za modificirane CAR T stanice u vašem tijelu. Treba proći 48 sati da bi se pomoglo izlučivanje lijekova iz organizma. Konačno, personalizirane CAR T stanice bit će primijenjene intravenski unutar 30 minuta.

Koliko traje oporavak od CAR T stanične terapije?

Terapija CAR T stanicama traje približno dva tjedna tijekom kojih se provodi limfodeplecija i primjena CAR T stanica. Nakon zahvata, naši liječnici kontroliraju nuspojave kao što su sindrom otpuštanja citokina, neurotoksičnost ili infekcije. Vrijeme koje prođe od primjene stanica do otpusta obično je kraće od 1 mjeseca.

Nakon terapije CAR T stanicama započinje liječenje IVIG-om (imunoglobulin) koje traje do 1 godine. Broj CAR T stanica se redovito kontrolira, provjerava se vjerojatnost od povratka bolesti te analizira broj B-limfocita u mjesečnim intervalima. Dobije li se negativni rezultat u jednom od ova tri parametra praćenja, vaše će liječenje biti dovršeno alogenom transplantacijom matičnih stanica.

Kolika je stopa uspješnosti CAR T stanične terapije?

Međunarodna ispitivanja pokazuju da ukupni rezultat može biti veći od 90% kod akutne limfoblastične leukemije i veći od 80% kod bolesnika s ne-Hodgkinovim limfomom. Ove brojke mogu se usporediti i s našim podacima. Danas je CAR T stanična terapija najučinkovitija dostupna opcija za pacijente s ALL i NHL rezistencijom na druge vrste terapija. CAR T imunoterapija ovim pacijentima pruža mogućnost potpunog izlječenja.

Vezane vijesti i clanci

Terapija matičnim stanicama daje nadu oboljelima
Terapija matičnim stanicama daje nadu oboljelima

Artritis u koljenima, odnosno propadanje hrskavice je bolest koja značajno smanjuje kvalitetu života zbog teških  bolova i  ograničenog kretanja. Iako je ovo dominatno bila bolest starije populacije, zadnjih godina javlja se i kod  mlađih od 35 godina, zbog prekomjernog bavljenja sportom ili prekomjerne tjelesne težine. Stoga su problemi s koljenima vrlo rašireni u današnjoj populaciji. […] Saznajte više

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search