Terapija jednom dozom - Acıbadem
TERAPIJA JEDNOM DOZOM

TERAPIJA JEDNOM DOZOM

Terapija zračenja jednom dozom tijekom operacije

Intra-operativna radioterapija (IORT) metoda je kojom se jednokratnim zračenjem pacijentica tretira tijekom kirurške operacije tumora dojke. Na ovaj način uklanja se potreba za postoperativnom radioterapijom. Ako to liječnik zatraži, moguća su i dodatna zračenja.

Nakon uklanjanja tumora iz dojke tijekom operacije, zrači se točno određeno područje, dok je istodobno okolno zdravo tkivo zaštićeno. Time je omogućeno pacijenticama da ne moraju svakodnevno dolaziti u bolnicu, što pridonosi bržem (psihičkom) oporavku.

Počinje doba jednokratne radioterapijske doze…

Što je jednokratna radioterapija?

Korištenjem intra-operativne radioterapije (IORT) kod pacijentica s tumorom dojke, radioterapija se može okončati jednokratnim zračenjem tijekom operacije. Po uklanjanju tumora iz dojke, posebni aplikator u uređaju postavlja se u zoni tumora. Nakon preciznih izračuna, to se područje zrači visokom dozom dok su okolna zdrava tkiva zaštićena.

Kako se primjenjuje tradicionalna radioterapija?

Radioterapija se provodi preko “linearnih akceleratora” koji proizvode fotone i elektrone u zaštićenim radiološkim sobama na odjelima onkologije. U gotovo svim slučajevima u kojima je dijagnosticiran tumor dojke i primijenjena terapija “zaštitne operacije” (u kojoj se samo dio dojke s tumorom uklanja, a ostatak dojke se ne dira), radioterapija slijedi nakon operacije.

Poželjno je otpočeti s radioterapijom nakon kemioterapije, kod onih pacijenatica kojima je to potrebno ili barem 3 tjedna nakon operacije kod pacijenatica liječenih hormonskom terapijom. Kod pacijentica koje dobivaju radioterapiju za grudi, prvo se uzima poprečni presjek uvećan za 2 mm i unosi u uređaj za planiranje tomografije. Nakon toga pristupa se pripremi terapijske doze nužne za ugrožene zone dojke dok se istodobno štite zdravi organi (srce, glavne srčane arterije, pluća, druga dojka, odnosno sva mjesta na koja se bolest nije proširila). Nakon odobrenja terapije, pacijentica dobiva radioterapiju koja traje od 5 do 7 tjedana, ovisno o stanju bolesti koje utvrđuje onkolog radiolog. Ostali pacijenti podvrgavaju se kratkotrajnoj terapiji pod nazivom hipofrakcija, u trajanju od 3 tjedna.

Prednosti jednokratnog zračenja

Aplikacija jednokratnog zračenja radi se intra-operativnom radioterapijom (IORT), alatom kojim se linearni akcelerator koristi istovjetno tradicionalnoj radioterapiji. Ova metoda koristi se u operacijskoj dvorani, zahvaljujući sigurnom, prenosivom uređaju koji radi poput linearnog akceleratora, osim što proizvodi energiju elektrona, a operatoru zaštita nije potrebna za razliku od terapije tradicionalnim linearnim akceleratorom. Osim kirurškog tima koji obavlja operaciju, u kirurškoj dvorani nalaze se i specijalist radiolog onkolog i medicinski fizičar. Ovim se, usporedno s operacijom, provodi i radioterapija. To je važna prednost za pacijenta jer ne mora više čekati na zarastanje rane nakon operacije ili planirati radioterapiju i svakodnevno odlaziti u bolnicu na terapiju. Time je skraćeno i ukupno trajanje liječenja.

Tijekom operacije, nakon odstranjivanja tumora iz dojke, specijalni aplikator u uređaju  postavlja se u zoni tumora. Nakon preciznih izračuna područje se zrači jakom dozom dok su sva okolna zdrava tkiva zaštićena. Iako je primjena jednokratnog zračenja ili neke druge metode specifično na zonu tumora, za razliku od metoda zračenja cijelih grudi, sve šira i prihvatljivija u zadnje vrijeme, terapija jednokratnim zračenjem nije za svaku pacijenticu. Odluku o tome je li ova vrsta terapije najučinkovitija za pacijenticu, kolektivno donose radiolog onkolog, kirurg i patolog koji izravno rade s pacijenticom. Pacijentičina dob, veličina tumora i ostale patološke karakteristike tumora igraju važnu ulogu pri odlučivanju.

Tko je pogodan za pojačanu (boost) radioterapiju?

Pacijentice mlađe od 50 do 60 godina nisu idealne kandidatkinje za jednokratnu terapiju. Kod ovih pacijentica potrebno je zračiti zonu tumora i grudi u cjelini, na tradicionalan način. Po završetku terapije primijenjene na grudi u cjelini u trajanju od 25 do 28 radnih dana, isključujući vikende, umjesto grudi u cjelini, zrači se samo područje iz kojega je odstranjen tumor, a za to je nužno 5 do 8 radnih dana, ovisno o pacijentici i njezinu općem stanju. Ovo zračenje cijele zone s tumorom naziva se pojačano (boost) zračenje. Zahvaljujući IORT metodi, pojačano zračenje jednokratno se aplicira tijekom operacije, nakon čega se zrače grudi u cjelini, a ukupno vrijeme terapije skraćuje se.

Primjena radioterapije u području oko bradavice

Zaštitni kirurški tretman dojke neće odgovarati svim pacijenticama. Ondje gdje je potrebno odstraniti cijele grudi, bradavice i susjedna oblast ne diraju se radi što boljeg kozmetičkog rezultata. Postupak se naziva mastektomija sa zadržavanjem bradavica. Bradavice i tkivo ispod bradavica jednokratno se zrače IORT metodom radi smanjenja rizika od pojave bolesti. Postupak pojačanog zračenja u Turskoj prvi put se izvodi u ACIBADEM Maslak bolnici, u Centru za zdravlje dojke.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search