Ethos Radioterapija - Acıbadem Healthcare Services (HR)
Ethos Radioterapija

Ethos Radioterapija

Kombiniranjem umjetne inteligencije i adaptivne terapije stvorili smo Adaptivnu inteligenciju. Ethos radioterapija predstavlja sveobuhvatnu, revolucionarnu terapiju usmjerenu na pacijenta, personaliziranu od početnog planiranja do liječenja i praćenja liječenja. Adaptivna radioterapija osigurava bolju kontrolu tumora i duži životni vijek oboljelima od mnogih vrsta raka. Ethos terapija predstavlja holističko rješenje koje pokreće umjetna inteligencija,  i osmišljena je za bolje rezultate, fleksibilniju i učinkovitiju radioterapiju.

Tehnologija umjetne inteligencije pokreće sustav koji pruža prikaz anatomije pacijenta u stvarnom vremenu i omogućuje prilagodbu doze zračenja kontinuiranim varijacijama prema obliku i položaju tumora ali i zdravoga tkiva pacijenta. Ethos terapija olakšava zračenje prema planiranom cilju, čuva rizične organe i omogućuje prilagodbe za potencijalno smanjenje toksičnosti. Ethos koristi CBCT, snop rendgenskih zraka u obliku stošca za konstruiranje 3D slike u jednom pokretu umjesto niza odsječaka rendgenskih zraka kao kod tradicionalnog CT skeniranja.

Adaptivna terapija je vrsta liječenja raka zračenjem koja se razvija kao odgovor na vremensku i prostornu varijabilnost mikrookruženja tumora i staničnog fenotipa. Objašnjava makro fluktuacije prema obliku i položaju tumora koje nastaju zbog promjena u obližnjim organima. Adaptivna terapija također uzima u obzir fiziološke promjene, poput punjenja mjehura. Precizne doze zračenja isporučuju se brže i preciznije uz maksimalnu zaštitu pacijenata.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search