» Da Vinci
Da Vinci

Da Vinci

NASA je za potrebe operacija astronauta u svemiru prvobitno razvila robot pod nazivom “da Vinci”. Robot može izvoditi operaciju izvan granica prirodnog opsega pokreta ljudske ruke: artikulacija da Vincija je 180°, a rotacija koju izvodi je 540°, uz potpuno eliminiranje problema prirodnog drhtanja ruke.

Robot da Vinci omogućava kirurgu operirati kroz veoma sitne rezove, u isto vrijeme, smanjeni su gubici krvi i veličina reza. Dapače, da Vinci sustav skraćuje ostanak u bolnici i ubrzava oporavak.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search