Opći uslovi zaštite podataka - Acıbadem

Pravo na zaštitu podataka

OBRAZAC S INFORMACIJAMA – PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. („Acıbadem“) i kontrolni dioničari, matična društva te podružna društva (u daljnjem tekstu „Acıbadem Group“), koji djeluju kao „Izvršitelj obrade“ prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka br. 6698 (“Zakon”), Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 (“GDPR”) i ostalim mjerodavnim zakonima i propisima, sve vaše osobne podatke obrađuju prema sljedećem okviru i uz strogo poštivanje Zakona o osnovnim zdravstvenim uslugama br. 3359, Uredbe o organizaciji i dužnostima Ministarstva zdravstva i povezanih društava br. 663, Uredbom o radu privatnih bolnica, drugim propisima Ministarstva zdravstva Turske i ostalim važećim zakonima i odredbama.

1. Prikupljanje i obrada osobnih podataka i svrha obrade:

Vaši se osobni podaci prikupljaju usmeno, u pisanom obliku ili putom vizualnih ili elektroničkih medija, putom pozivnog centra, internetske stranice, telefonskih razgovora, pismeno ili sličnim kanalima u cilju pružanja usluga poput zaštite javnoga zdravlja, preventivne medicine, medicinske dijagnostike, usluga liječenja i terapija koje nudi Acıbadem Group ili za planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i financiranjem, u skladu s područjem poslovanja tvrtki koje su dio Acıbadem Groupe. Grupacija može obrađivati vaše opće i posebne osobne podatke, posebice vaše zdravstvene podatke, u ograničenoj mjeri u opće svrhe ili u bilo koje druge svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće kategorije:

 • Vaše identifikacijske podatke: ime, prezime, identifikacijski broj, broj putovnice ili privremenog putnog dokumenta, datum i mjesto rođenja, bračni status, spol, broj socijalnog osiguranja ili broj protokola pacijenta, kao i druge podatke o identitetu koji bi mogli biti od pomoći kod vaše identifikacije; zatim
 • Podatke iz vaše korespondencije: adresa, telefonski broj, adresa elektroničke pošte i drugi komunikacijski podaci te vaš usmeni razgovor ili evidencija poziva koju vode korisničke službe ili službe za pacijente prema standardima pozivnog centra, kao i vaše osobne podatke prikupljene u komunikaciji putom elektroničke pošte, pismom ili drugim sredstvima komunikacije; zatim
 • Podatke vezane uz vaš osobni račun: broj vašeg bankovnog računa, IBAN broj, podaci o broju kreditne kartice, podaci o fakturama te drugi slični financijski podaci i informacije; zatim
 • Podatke vezane uz vaše privatno zdravstveno osiguranje te podatke iz Zavoda za zdravstveno osiguranje potrebne za financiranje i planiranje zdravstvenih usluga; zatim
 • Snimke te slikovne zapise s vašeg fotoaparata snimljene i pohranjene u sigurnosne i svrhe revizije ukoliko posjetite naše bolnice ili zdravstvene centre; zatim
 • Broj vaših registarskih tablica ako koristite parkiralište za automobile; zatim
 • Vaše zdravstvene podatke: osobne podatke o vašemu zdravlju te seksualnom životu stečene i prikupljene tijekom pružanja zdravstvene usluge ili rezultata medicinske dijagnoze, liječenja i njege, uključujući, ali ne ograničavajući se na, rezultate vaših laboratorijskih pretraga, rezultate ispitivanja, podatke o zdravstvenim pregledima, podatke i informacije o terminima pregleda, podatke o pregledima uz informacije o propisanim receptima; zatim
 • Vaše zdravstvene podatke te druge osobne podatke koje ste poslali ili utipkali na sljedećim web stranicama;
  • www.acibademinternational.com
  • http://www.acibadem.ae/
  • http://www.acibadem.fr/
  • http://www.acibadem.com.ru/
  • http://acibadem.ge/
  • http://www.acibadem.bg/
  •  http://www.acibadem.mk/
  • https://acibadem.hr/
  • http://www.acibadem.rs/
  • http://www.acibadem.ba/
  • http://www.acibadem.al/
  • http://acibadem.com.ro
  • http://acibadem.com.de
  • http://acibadem.ir
  • https://www.acibadembeautycenter.com/
  • https://www.acibademevent.com/
 • Ukoliko aplicirate za posao u Acıbademu ili bilo kojoj od tvrtki unutar Acıbadem Groupe, vaše osobne informacije, uključujući životopis koji ste podnijeli, ako ste zaposlenik ili srodnik zaposlenika u Acıbadem Groupi, vaš ugovor o radu te sve vrste osobnih podataka o vašoj sklonosti za objavljeni oglas.

Sve vrste vaših osobnih podataka koje Acıbadem Group pribavi (uključujući, ali bez ograničenja na vaše osobne podatke) mogu se obrađivati u sljedeće svrhe:

 • Za potvrdu vašega identiteta, zatim
 • Za zaštitu javnog zdravlja, preventivnog liječenja, postavljanja dijagnoze, usluga liječenja i terapija te za planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i financiranje, zatim
 • Razmjene traženih informacija s Ministarstvom zdravstva te drugim relevantnim javnim tijelima i upravama u skladu s važećim zakonima i propisima, zatim
 • Planiranja i upravljanja internim djelatnostima te svakodnevnim radom naših bolnica i zdravstvenih centara, zatim
 • Mjerenja, poboljšanja i proučavanja zadovoljstva, iskustva te prava pacijenata od strane uprave bolnice, zatim
 • Nabave lijekova, zatim
 • Obavještavanja o ugovorenom terminu, ukoliko ste naručeni za pregled, zatim
 • Potrebnih aktivnosti upravljanja rizicima te poboljšanja kvalitete, zatim
 • Analiziranja daljnjeg razvoja zdravstvenih usluga, zatim
 • Financiranja vaših zdravstvenih usluga od strane Službe za pacijente, Odjela za financijske poslove i marketinga, plaćanja vašeg liječničkog pregleda, troškova dijagnosticiranja i liječenja te razmjene traženih podataka s privatnim zdravstvenim osiguranjima u dijelu ispunjavanja uvjeta za liječenja na vaš zahtjev, zatim
 • Provođenja istraživanja i studija, zatim
 • Usklađenosti s zakonskim i regulatornim zahtjevima i uvjetima, zatim
 • Razmjene neophodnih informacija s privatnim zdravstvenim osiguranjem tijekom financiranja zdravstvenih usluga, zatim
 • Aktivnosti na upravljanju rizicima i razvoju kvalitete koje provode odjeli za kvalitetu, iskustvo pacijenta i informacijske sustave, zatim
 • Izdavanja računa od strane Službe za pacijente, financijskih i odgovarajućih odjela vezano uz naše usluge, te provjera i potvrde vaših odnosa s angažiranim institucijama i poduzećima, te
 • Sudjelovanja u kampanjama i dostavljanja informacija o kampanjama, osmišljavanja i prijenosa posebnih sadržaja, diskretnih i apstraktnih pogodnosti na mrežnim i mobilnim kanalima, putem odjela zaduženih za medije, komunikaciju i pozivnog centra.
 • Vaši osobni podaci dobiveni i obrađeni u skladu s važećim zakonima i propisima mogu se pohraniti u fizičke arhive i / ili informacijske sustave Acıbadema ili Acıbadem Groupe te se tako mogu pohranjivati kako na digitalnoj tako i na fizičkoj platformi.

2. Prijenos osobnih podataka

Acıbadem i Acıbadem Group mogu dijeliti vaše osobne podatke s tvrtkama unutar Acıbadem Groupe ili s privatnim osiguravajućim društvima, Ministarstvom zdravstva i povezanim jedinicama ministarstva, Zavodom za zdravstveno osiguranje, Uredom za poslove sigurnosti, Ravnateljstvu za stanovništvo i popis stanovništva, Udrugom ljekarnika Turske, sudovima i svim drugim pravnim izvršnim tijelima i tomu slično. Uz vaš pristanak i ograničenja koja proizlaze vašim pristankom, Acıbadem može dijeliti vaše osobne podatke s vašim ovlaštenim predstavnicima i agentima i trećim stranama koje nude savjetodavne usluge, uključujući, ali bez ograničenja, odvjetnike, porezne i financijske savjetnike i revizore, te naše poslovne partnere i ostale treće strane koje surađuju s nama u daljnjem razvoju ili u obavljanju zdravstvenih usluga za gore navedene svrhe, uključujući regulatorna i nadzorna tijela kao i službena tijela za gore navedene procese, sukladno Zakonu, GDPR-u te ostalim važećim zakonima i propisima.

3. Metode i pravni razlozi za prikupljanje osobnih podataka

Vaši se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svim vrstama govornih, pisanih, vizualnih ili elektroničkih medija, za gore navedene svrhe, te za izvođenje svih vrsta radova obuhvaćenih pravnim okvirom i područjem poslovanja Acıbadema, te u skladu s tim, za potpuno i pravilno izvršavanje svih vrsta ugovornih i zakonskih dužnosti i obveza koje Acıbadem ima. Pravni razlozi za prikupljanje vaših osobnih podataka sukladni su s sljedećim pravnim okvirima i odredbama:

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka br. 6698, i
 • Opća regulativa za zaštitu osobnih podataka 2016/679 (“GDPR”)  i Zakon o pružanju zdravstvenih usluga br. 3359, i
 • Uredba o organizaciji i dužnostima Ministarstva zdravstva i povezanih društava br. 663, i
 • Uredba o radu privatnih bolnica, i
 • Uredba o obradi i zaštiti privatnosti osobnih zdravstvenih podataka, i
 • ostali propisi Ministarstva zdravstva Turske i relevantni zakoni i odredbe.

Nadalje, kako je određeno u članku 6., stavak 3. Zakona, osobne podatke koji se odnose na zdravlje mogu obrađivati i osobe pod obvezom čuvanja tajne ili ovlaštena službena lica i organizacije, bez potrebe za prethodnim izričitim pristankom i navođenjem relevantne svrhe, u cilju zaštite javnog zdravlja, preventivnog liječenja, medicinske dijagnoze, usluge liječenja i terapija te za planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i financiranjem.

4. Vaša prava vezano uz zaštitu osobnih podataka

Sukladno Zakonu, GDPR-u te ostalim relevantnim zakonima i uredbama imate pravo:

 • Znati obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne, zatim
 • Zatražiti informacije vezane uz obradu vaših osobnih podataka, zatim
 • Dobiti pristup te zatražiti osobne zdravstvene podatke i informacije, zatim
 • Znati svrhu obrade osobnih podataka i koriste li se u predviđene svrhe ili ne, zatim
 • Znati kojim trećim stranama bilo u zemlji ili inozemstvu se prenose vaši osobni podaci, zatim
 • Zatražiti ispravak ili dopunu podataka ako se vaši osobni podaci obrađuju nepotpuno ili pogrešno, zatim
 • Zatražiti brisanje vaših osobnih podataka, zatim
 • Zatražiti da se treće strane kojima su vaši osobni podaci prethodno preneseni obavijeste o ispravku ili kompletiranju osobnih podataka u slučaju nepotpune ili pogrešne obrade i / ili o brisanju vaših osobnih podataka, i
 • Prigovoriti na zaključke koji bi mogli nastati protivu vaših interesa prilikom daljnje obrade vaših osobnih podataka putem automatskih sustava obrade.

Pozovete li se u bilo kojem trenutku na korištenje nekog od gore navedenih prava, relevantne informacije bit će vam prenijete na jasan i razumljiv način, u pisanom obliku ili elektroničkim medijima, uz korištenje podataka i informacija koje ste dali.

5. Sigurnost podataka

Acıbadem u potpunosti štiti vaše osobne podatke strogo poštujući sve tehničke i administrativne sigurnosne kontrole koje je potrebno poduzeti sukladno standardima i postupcima informacijske sigurnosti. Sve spomenute sigurnosne radnje i mjere poduzimaju se i pružaju na razini primjerenoj vjerojatnim rizicima uzimajući u obzir i tehnološke mogućnosti.

6. Prigovori i komuniciranje

Vaši osobni podaci zaštićeni su u okviru dostupnih tehničkih i administrativnih mogućnosti, a potrebne sigurnosne radnje i mjere poduzimaju se i provode na razini primjerenoj vjerojatnim rizicima uz sve tehnološke mogućnosti.

Ispunjavanjem ovdje priloženog „Obrasca za prijavu sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i / ili GDPR-a“, svoje prigovore možete proslijediti i predati:

 • (i) kurirskom službom na adresu: Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 49 Altunizade, Istanbul, Turkey, uz zahtjev s vašim svojeručnim potpisom, u omotnici naslovljenoj na „Tajništvo poduzeća“ s oznakom „Zahtjev za informacije sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka” ili uz frazu “Zahtjev za informacije sukladno GDPR-u, ili
 • (ii) putem javog bilježnika, ili
 • (iii) na adresu acibademsaglik@hs02.kep.tr osiguranu elektroničkim sredstvima zaštite ili elektroničkim potpisom s registrirane e-mail adrese ili vaše e-mail adrese registrirane u našemu sustavu, ili
 • (iv) potpisivanjem dosjea u formatima “word ili pdf” adresiranom na Acıbadem uz vaš elektronički potpis na adresu kisiselveri@acibadem.com uz tekst “Information Request Under the Law on Protection of Personal Data” ili “Information Request Under the GDPR” naveden u subjektu vaše e-mail poruke.

Molimo da svoje prigovore podnesete sukladno Zakonu i / ili GDPR ispunjavanjem ovdje priloženog „Obrasca za prijavu sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i / ili GDPR“ te iste pošaljete putom gore navedenih komunikacijskih sredstava.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search